Orígens

El Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) és un grup creat a la Universitat Autònoma de Barcelona en la convocatòria de grups de recerca de l’any 2007 (Acords Grups d’Investigació de la UAB 22/2007, de 15/05. CO: 1761) i reconegut per l’Agència Catalana de la Qualitat Universitària el 2009 (Resolució de 3 de juliol de 2009, Expedient 2009 SGR 468).

Antecedents

Tot i la creació “oficial”, la seva trajectòria és anterior al seu reconeixement per la UAB el 2007. En part, és la conseqüència de dos projectes I+D+I el primer dels quals fou dirigit per la Dra. Pilar Benejam i el segon dirigit pel Dr. Joan Pagès a partir de l’any 2004. I del projecte signat amb la Fundació Jaume Bofill per indagar les representacions dels i de les joves de 4t d’ESO del dret, la justícia i la llei, coordinat pel professor Pagès.

També forma part dels antecedents, el treball realitzat en els grups: FORPRODICS (Formació del Professorat en Didàctica de les Ciències Socials), i GRIDH (Grup d’Investigació i Desenvolupament en didàctica de la història), ambdós dirigits per professor Joan Pagès. La producció científica d’aquests dos grups ha estat considerable –tot i no comptar amb cap projecte de recerca finançat- ja que han generat cinc i dues tesis doctorals respectivament, quatre de les quals en el període comprès entre el 2005 i el 2008.

Es considera que l’articulació definitiva de GREDICS es fa a partir de tres projectes de la convocatòria ARIE (2006, 2007 i 2008), i la recerca I+D+i de 2004. Els quatre projectes han estat decisius per a la cohesió del grup i per evidenciar la necessitat de crear-lo.

I existeix un fil conductor, que permet anar consolidant al grup, que són les Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (http://jornades.uab.cat/dcs/).

Més informació dels projectes:

SEJ 2004-02046 /EDUC. Què saben i què haurien de saber de política els alumnes al finalitzar l’ensenyament obligatori? Una investigació sobre educació cívica i formació democràtica de la ciutadania.

http://webs.uab.cat/gredics/mec-2004-2008

IP: Joan Pagès

 

ARIE 2006-2007: 2005 ARIE 10027. El desenvolupament d’habilitats de pensament històric en els joves immigrants a través de l’ensenyament de la història de Catalunya.
http://webs.uab.cat/gredics/arie-2006-2007

IP: Joan Pagès

 

ARIE 2007-2008: 2006 ARIE 10022. El desenvolupament de competències bàsiques de pensament històric en els joves a través de l’ensenyament de la història de Catalunya.
http://grupsderecerca.uab.cat/gredics/content/arie-2007-2008

IP: Joan Pagès

 

ARIE 2008-2009: 2008 ARIE 00015. L’ensenyament i l’aprenentatge de la Història de Catalunya en contextos interculturals. El desenvolupament de competències de pensament històric a l’ESO

http://webs.uab.cat/gredics/arie-2008-2009

IP: Joan Pagès

 

Consolidació

Es considera que a partir del 2009, GREDICS ja està consolidat i comença a donar a conèixer la seva producció científica com a grup.

Entre els projectes més importants que ha desenvolupat estan:

EDU2009-10984. El desenvolupament de la competència social i ciutadana: problemes socials i pensament històric i social.

http://webs.uab.cat/gredics/micinn-2009-2012

IP: Joan Pagès

 

“École et Nation”. 2010. Organització de la sessió 2a del Seminari Internacional de l’INRP. Institut national de recherche pédagogique organise un «séminaire de recherche pluridisciplinaire consacré aux rapports entre l’école et la Nation hier et aujourd’hui» pour engager une réflexion dans un cadre scientifique et international et apporter sur cette question des réponses opérationnelles à la communauté éducative. Les trois séances en ligne

Séance 1 (Lyon): “Définition et redéfinition du national. Le roman scolaire de la nation”.
Séance 2 (Barcelone): “La « diversité », la pluralité identitaire et l’école”.
Séance 3 (Paris): “École et nation. Inscriptions et dimensions impériales et coloniales”.

http://ife.ens-lyon.fr/manifestations/2009-2010/ecole-et-nation

IP: Joan Pagès

 

EDU2012-37668. ¿Cómo se forma el pensamiento histórico-social? Un estudio de las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales, geografía e historia

http://webs.uab.cat/gredics/mineco-2012-2015

IP: Antoni Santisteban

 

EDU2016 80145-P “¿Cómo debe ser la formación de la ciudadanía en un mundo global? Literacidad crítica e invisibles en la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia”.

Més informació: http://webs.uab.cat/projectes-vigents

IP: Antoni Santisteban

 

Actualitat

Actualment, els projectes que s’estan duent a terme són els següents:

  • PID2019 107383RB-100: “Educación para el futuro y esperanza en la democracia. Repensar la enseñanza de las ciencias sociales”

Més informació: https://webs.uab.cat/gredics/marco-teorico

IP: Antoni Santisteban

 

  • Cultura democrática (DISCO): “Embedding a Democratic Culture Dimension in Teacher Education Programmes (EDCD-TEP)”

Més informació: https://webs.uab.cat/gredics/disco

IP: Antoni Santisteban

 

  • CROMA 2.0: “Fem cinema social a l’escola”

Més informació: https://webs.uab.cat/gredics/croma2

IP: Antoni Santisteban

 

  • Educació financera: “El concepto de planificación en la educación financiera: clave de bóveda para la salud financiera”

Més informació: https://webs.uab.cat/gredics/proyecto-educacion-finaciera

IP: Antoni Santisteban

 

[informació actualitzada a 24/11/2020]