SEMINARS AND WORKSHOPS 

 

 

Congrés Internacional 

XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (virtual) 

La Cultura Democràtica i l’Educació per al Futur 

 21-22 Octubre. 202

Embedding a Democratic Culture Dimension in Teacher Education Programmes (EDCD-TEP)

International Seminar Lisbon

26-28 October. 2020

 

 

 

International Seminar Barcelona

 

Promoting democracy through teacher education policy and practice

International Seminar Manchester

20-21 April. 2021

 

Embedding a Democratic Culture Dimension in TeacherEducation Programmes (EDCD-TEP

Workshop Lisbon 

23, 26, 27 de Març. 2021

La formació per a la cultura democràtica als programes de formació de mestres 

Workshop Barcelona 

6-7 d’Abril. 2021

 

Promoting Democracy through teacher education policy and practice 

Workshop Manchester