Montserrat Yuste Munté

Càrrec

Correu electrònic

Google acadèmic

Dialnet

ORCID

Membre del grup. Professora de secundària. 

montseym@gmail.com

https://scholar.google.es/citations?user=sbMAqnYAAAAJ&hl=ca&oi=sra

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3156662

https://orcid.org/0000-0002-8702-9580