Educant en la igualtat: XXV Audiència Pública a les noies i als nois de Barcelona

L’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona és un procés participatiu en què s’escolta la veu de les i els joves de la ciutat, les seves opinions, els seus problemes i les seves esperances. Però, sobretot, l’Audiència Pública és una oportunitat per construir un futur diferent a la ciutat, per treballar per a la justícia social i per a la igualtat.

L’Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual la ciutadania infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys (escolaritzada a sisè de primària, i a secundària i batxillerat, també d’educació especial) fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació de les noies i els nois en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona. Amb una mirada feminista, aquest curs 2019-2020, la temàtica de què tracta la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois és “Educant en la igualtat”.

Per mitjà del programa es desenvolupen activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit de ciutat. Durant tot el procés, el professorat rep l’assessorament tècnic necessari. Les noies i els nois participants argumenten i debaten amb l’objectiu de consensuar les propostes i els compromisos.

 

Educant en la igualtat: XXV Audiència Pública a les noies i als nois de Barcelona 

Dossier del professorat 

Educant en la igualtat: XXV Audiència Pública a les noies i als nois de Barcelona 

Dossier de l’alumnat

Membres de l’equip:

Autoria:
Mariona Massip
Antoni Santisteban
Col·laboren
Laura Girbau
Sandra Muzzi