Roser Canals Cabau

Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Dialnet

Membre del grup. Professora associada.

G5-137

93 581 27 09

Roser.Canals@uab.cat

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=178613