Antecedents i justificació del projecte 

Des de l’any 2010, l’ECP ha analitzat els valors en els llibres de text de ciències socials, amb l’objectiu de reforçar la perspectiva d’educació crítica i transformadora en les properes edicions de llibres de text d’aquesta assignatura. Una conclusió general de dos informes analitzant els llibres de ciències socials de 3r i 4t d’ESO van ser que tot i que les editorials tenen un compromís explícit per la pau, el desenvolupament sostenible, drets humans i participació democràtica, perspectiva de gènere, d’interculturalitat, etc., hi ha aspectes que es podrien reforçar.

D’acord amb aquest diagnòstic inicial, el projecte “Entre Línies” es planteja que l’assignatura de ciències socials s’imparteixi de forma més crítica i transformadora. Aquest objectiu general es persegueix, durant el curs 2018-2019, mitjançant dues línies d’actuació:

  • La incidència en editorials de llibres de text, mitjançant l’assessorament a editorials de llibres de text sobre com incorporar criteris d’educació crítica i transformadora als llibres i la definició d’un “Decàleg de Criteris de Justícia Global” pels llibres de text de ciències socials i altres materials didàctics, consensuat amb diferents actors educatius. Aquest Decàleg ha de permetre, d’una banda, que les editorials i altres actors que generen materials didàctics tinguin en compte aquests criteris, i de l’altra que professorat i famílies identifiquin més fàcilment aquests criteris i triïn en conseqüència els materials que millor els compleixin. 

  • La incidència en la formació de professorat de llengua i ciències socials, mitjançant la interlocució amb professorat i coordinadors dels Màsters de professorat de secundària de la UAB i de la UB per incloure criteris d’educació crítica i transformadora , i la formació de futur professorat sobre els criteris de justícia global.