Marta Baqué


Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Professora associada

G5-105

93 581 26 52

Marta.Baque@uab.cat