La finalitat principal del grup ha estat, i és, la recerca destinada a esbrinar

a) què passa quan s’ensenyen i s’aprenen continguts de ciències socials, geografia i història a la pràctica dels centres d’infantil, primària, secundària i batxillerat i
b) què passa quan els estudiants de mestre i de professorat de secundària aprenen a aprendre a ensenyar aquests continguts a la universitat i a la pràctica.

Si l’objectiu de l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, de la història i de l’educació per a la ciutadania és “desenvolupar la competència social i ciutadana” de l’alumnat de l’escola catalana, s’ha de conèixer què passa a la pràctica i investigar quan es realitzen aprenentatges i per què, i quan apareixen problemes i per què. Els resultats d’aquestes recerques han de permetre canvis a la pràctica d’ensenyar i d’aprendre geografia, història, ciències socials i educació per a la ciutadania a les aules i canvis en la pràctica de la formació del professorat.

Aquesta finalitat es pretén desenvolupar, i traduir, en quatre grans àmbits:

 i) El desenvolupament de competències i d’habilitats de pensament històric en els joves a través de l’ensenyament de la història de Catalunya;

 ii) L’anàlisi i valoració dels coneixements polítics i cívics que els estudiants de 4t d’ESO saben i dels que haurien de saber al finalitzar l’escolaritat obligatòria;

 iii) El desenvolupament de les competències professionals per a l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, la història, la història de l’art i l’educació per a la ciutadania des de la formació inicial i continuada del professorat.

 iv) L’anàlisi del rol de les disciplines en l’ensenyament i l’aprenentatge de les qüestions socialment vives i dels resultats de propostes d’innovació educativa centrades en els canvis, els reptes i els problemes socials rellevants.

La recerca de GREDICS s’ubica dins de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials. Trobareu més informació al web de la unitatDepartament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials