Formació del pensament social, històric i geogràfic i educació per a la ciutadania

L’ensenyament de la història i de la història de l’art, la formació de la temporalitat, la memòria i la consciència històrica. L’aprenentatge de conceptes socials i històrics i la construcció de narracions i relats. El patrimoni cultural. Les competències socials i ciutadanes. L’educació per a la ciutadania, l’educació política i l’ensenyament i l’aprenentatge del dret i de la justícia. L’ensenyament i l’aprenentatge dels drets humans i de la seva evolució històrica. Els problemes socials rellevants i les qüestions socialment vives en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials. L’anàlisi de la pràctica educativa i la formació inicial i contínua del professorat de ciències socials, geografia, història i educació per a la ciutadania. La relació teoria i pràctica en la formació del professorat de ciències socials. Les representacions socials de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials dels futurs docents.

González Monfort, Neus 

González Valencia, Gustavo 

Santisteban Fernández, Antoni 

Coordinació: Gustavo González Valencia  (gustavo.gonzalez@uab.cat)