Congrés Internacional 

XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials 

La Cultura Democràtica i l’Educació per al futur 

 

International Conference 

XVIII International Seminar on Teaching Social Studies Research

Democratic culture and education for the future 

 

Congreso Internacional 

XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales 

La Cultura Democrática y la Educación para el Futuro 

La cultura democràtica representa l’eix principal d’aquest Congrés i Jornades. Volem conèixer la situació actual de la cultura democràtica en les polítiques i les pràctiques a l’educació en general, i a l’ensenyament de les ciències socials en particular. Pensem que es important debatre i compartir experiències sobre per què i com incorporar la cultura democràtica a l’ensenyament o a la formació del professorat. El Congrés Internacional de Cultura Democràtica i les XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials aquest any s’emmarquen en el pla de treball del projecte “Integrar les Competències de Cultura Democràtica als plans docents de formació del professorat”, finançat pel programa DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) del Consell d’Europa i la Unió Europea, portat a terme conjuntament pel grup GREDICS de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Instituto Politécnico de Lisboa i la Manchester Metropolitan University. 

La formació en cultura democràtica és imprescindible per a la construcció d’un futur millor, per aquest motiu entenem la cultura democràtica com una preparació per a la participació i l’acció social responsable. Per això, relacionem d’una manera estreta la cultura democràtica amb l’Educació per al Futur. Quins són els futurs possibles i probables? Quin és el futur que volem? Com ho podem aconseguir? 

Ens interessa buscar respostes, plantejar noves preguntes i debatre sobre la recerca i la innovació en educació per a la participació democràtica, als nens i nenes al jovent en general. En aquesta línia, la formació, tant inicial com permanent del professorat, té una rellevància cabdal i és un element clau per trobar eines que millorin l’educació democràtica i la participació. 

El Congrés ha de ser una bona oportunitat per connectar la teoria i la pràctica, les realitats educatives de cada centre amb les propostes educatives més generals, el dia a dia de les aules amb les investigacions que es desenvolupen en l’àmbit universitari. 

 

Les línies d’aquest Congrés són les següents: 

1. Investigació i innovació en educació per a la cultura democràtica. 

2. Educació per a la ciutadania global, diversitat i gènere. 

3. Literacitat crítica digital i contrarelats de l’odi. 

4. Educació per al futur i acció social. 

El Congrés comptarà amb traducció simultània castellà-anglès/anglès-castellà 

 

Destinataris:

– Professorat d’ensenyament infantil, primari, secundari i universitari. 

– Tots aquells professionals interessats en l’educació democràtica i l’educació per al futur, des de la recerca, la innovació i la formació del professorat. 

– Estudiants interessats en l’ensenyament de les ciències socials, la geografia, la història, i les possibilitats de la cultura democràtica.