Francisco Gil Carmona

Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Dialnet

ORCID

Membre del grup. Professor associat.

G5-105

(+34) 93 581 26 52

francisco.gil@uab.cat

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4484744

https://orcid.org/0000-0001-5964-0967