GREDICS: Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències socials

GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) és un grup d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, reconegut per l’AQU (2017 SGR 1600) i dirigit per Antoni Santisteban Fernández de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.

GREDICS desenvolupa actualment projectes de recerca nacionals i internacionals sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials, la història i la geografia, així com sobre l’educació per a la ciutadania global, l’educació per a la justícia social, la literacitat crítica en els estudis socials, la visibilització de persones i grups invisibles en l’ensenyament de les ciències socials i la construcció de contra-relats de l’odi. Aquests projectes pretenen aportar informació per a la innovació en l’ensenyament, ja sigui a través de propostes educatives, dels materials curriculars o de la millora de la formació del professorat de ciències socials, geografia i història.

La finalitat principal del grup ha estat, i és, la recerca destinada a esbrinar:

a) què passa quan s’ensenyen i s’aprenen continguts de ciències socials, geografia i història a la pràctica dels centres d’infantil, primària, secundària i batxillerat i
b) què passa quan els estudiants de mestre i de professorat de secundària aprenen a aprendre a ensenyar aquests continguts a la universitat i a la pràctica.

Si l’objectiu de l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, de la història i de l’educació per a la ciutadania és “desenvolupar la competència social i ciutadana” de l’alumnat de l’escola catalana, s’ha de conèixer què passa a la pràctica i investigar quan es realitzen aprenentatges i per què, i quan apareixen problemes i per què. Els resultats d’aquestes recerques han de permetre canvis a la pràctica d’ensenyar i d’aprendre geografia, història, ciències socials i educació per a la ciutadania a les aules i canvis en la pràctica de la formació del professorat.

Aquesta finalitat es concreta en aquestes línies bàsiques de recerca:

– L’anàlisi de la pràctica educativa i de la formació del professorat en didàctica de les ciències socials.

– L’ensenyament de la història i la construcció del temps històric. Memòria i consciència històrica.

– La construcció de l’espai en l’ensenyament, lectura del paisatge i interpretació del territori. L’educació per a la sostenibilitat.

– L’ensenyament de la història de l’art i del patrimoni cultural.

– Les competències socials i ciutadanes. L’educació democràtica per a la ciutadania i la formació cívico-política.

– Els problemes socials rellevants o les qüestions socialment vives a l’ensenyament de les ciències socials.

– L’elaboració, anàlisi i experimentació de materials curriculars de didàctica de les ciències socials.

La recerca de GREDICS s’ubica dins de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials. Trobareu més informació al web de la unitatDepartament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials