Edda Sant Obiols

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic

Google acadèmic

Researchgate

Dialnet

ORCID

Membre del grup. Senior Lecturer a la Manchester Metropolitan University

 +44 (0)161 247 2067

e.sant@mmu.ac.uk 

https://scholar.google.es/citations?user=N1rRjLkAAAAJ&hl=ca&oi=sra

https://www.researchgate.net/profile/Edda_Sant

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2981426

 https://orcid.org/0000-0002-7907-5907