laura

Laura Girbau Casajoana


 

Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Google acadèmic

DDD

 

 

Membre del grup. Professora associada.

G5-137

93 581 27 09

laura.girbau@uab.cat

https://scholar.google.es/citations?user=5aExmP8AAAAJ&hl=ca

https://goo.gl/nQHSbj