Breo Tosar Bacarizo


Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Dialnet

DDD

ORCID

Membre del grup. Professor associat. 

G5-105

(+34) 93 581 26 52

breogan.tosar@uab.cat

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3699937

https://ja.cat/2zpkF

https://orcid.org/0000-0002-1885-6638