La UAB ha creat el Portal de Transparència que dóna compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

La UAB pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l’objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l’ús que se’ls dóna.

Amb la mateixa filosofia, es crea aquest espai de “Transparència: Preguntes més freqüents” per tal de donar suport a les unitats directives responsables dels diferents àmbits d’informació pública, la xarxa d’interlocutors responsables de la informació pública atribuïda per la unitat directiva corresponent, les unitats directives que col·laboraran en la publicació i activa i resolució de peticions de dret d’accés, a les i els administradors de centre responsables de la informació de caràcter territorial, així com a conscienciar i informar a la comunitat universitària en:

 • Conèixer les obligacions que implica la legislació de transparència i d’accés a la informació pública
 • Identificar quina informació s’ha de fer pública i com fer-ho
 • Conèixer els elements essencials a tenir en compte en la ponderació dels diferents drets i interessos en joc
 • Aprendre com s’ha d’atendre una sol·licitud d’accés a la informació pública
 • Conèixer els mecanismes de garantia de la transparència

Què ofereix aquest web?

Té com a objectiu proporcionar-vos informació sobre els criteris a seguir per complir amb els deures de publicitat activa i del dret d’accés a la informació pública a la Universitat Autònoma de Barcelona, i oferir-vos atenció personalitzada que respongui a les necessitats derivades del compliment de les vostres responsabilitats i obligacions legals en les tasques que porteu a terme a la universitat.

El suport és ofert per diferents àmbits de la universitat :

 • Organització institucional: Gerència
 • Docència: Vicegerència d’Ordenació Acadèmica
 • Recerca i Transferència: Vicegerència de Recerca
 • Recursos humans: Vicegerència de Persones i d’Organització
 • Informació econòmica: Vicegerència d’Economia
 • Contractació pública: Vicegerència d’Economia
 • Bon govern i participació: Gabinet del Rectorat
 • Dret d’accés a la informació pública: Gerència

Inicialment les cerques i consultes es poden fer en català. Tanmateix podeu fer arribar les vostres consultes en castellà o anglès directament al formulari.

A qui s’adreça?

Als membres de la comunitat universitària de la UAB, preferentment als responsables d’unitats directives, la xarxa d’interlocutors responsables de la informació pública atribuïda per la unitat directiva corresponent, les i els administradors de centre responsables de la informació de caràcter territorial, així com al personal docent i investigador i investigadors en formació (PDI) i  al personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB.

Com trobar la informació?

Per cercar informació de diferents temàtiques relacionades amb la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública, teniu 3 maneres de fer-ho:

  • Podeu començar per cercar, en català, les paraules que defineixen la vostra pregunta directament a la casella de cerca.
  • També podeu navegar per les carpetes temàtiques de la pàgina principal.
 • I si finalment no trobeu informació sobre la vostra consulta, podeu formular-ne una de nova a través del formulari que hi ha al final de la pàgina.

Des d’on podeu fer una consulta?

Les consultes les podeu formular des de qualsevol ordinador connectat a internet a través del formulari accessible des de diferents punts de la web de la UAB.

Quin tipus de consultes podeu fer?

Està pensat per ajudar a resoldre qualsevol dubte que tingueu en l’elaboració i seguiment dels criteris referents a la informació que s’ha de publicar en cadascun dels apartats del portal de transparència:

 • Organització institucional: Gerència
 • Docència: Vicegerència d’Ordenació Acadèmica
 • Recerca i Transferència: Vicegerència de Recerca
 • Recursos humans: Vicegerència de Persones i d’Organització
 • Informació econòmica: Vicegerència d’Economia
 • Contractació pública: Vicegerència d’Economia
 • Bon govern i participació: Gabinet del Rectorat
 • Dret d’accés a la informació pública: Gerència

I qualsevol altre dubte relacionat amb la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública a la universitat.

Com i quan respondrem?

Atendrem les vostres consultes i rebreu una resposta al vostre correu electrònic de la UAB que consta al formulari en un termini màxim de 5 dies laborables. Durant els períodes de Nadal, Setmana Santa, agost i dies no hàbils a la UAB les consultes que arribin quedaran a l’espera.

A la resposta s’inclou una petita enquesta per què valoreu el vostre grau de satisfacció.

[+] Més informació sobre els comptes d’usuari.