S’han de publicar les resolucions d’autorització de compatibilitat i les dades concretes de la segona activitat?

El criteri de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades és que per assolir la finalitat de transparència no cal publicar el text íntegre de la resolució, sinó que n’hi ha prou de publicar-ne un extracte, amb la informació rellevant per assolir la finalitat de la transparència. Aquesta informació és la següent: Nom i cognoms de […]