En aquest supòsit cal ocultar aquelles informacions que no siguin estrictament necessàries i que suposarien un tractament de dades excessives (nom i cognoms, DNI, domicili o telèfon particulars, retribució íntegra, etc.).