Es poden cedir dades personals entre administracions públiques?

Les administracions públiques poden traspassar-se dades personals sense el consentiment de la persona afectada sempre que siguin necessàries per al compliment de les seves competències, sense perjudici del dret dels afectats a exercir el dret d’oposició.  També és lícit el traspàs de dades personals entre administracions públiques sense el consentiment de les persones afectades, en […]