Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

En quines responsabilitats incorre una universitat si envia dades personals a un destinatari erroni?

L’enviament de dades personals a un destinatari erroni suposa una violació de seguretat, en els termes de l’article 4.12 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes […]

Es poden publicar les notes dels estudiants universitaris?

D’acord amb la doctrina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les universitats estan legitimades per publicar les notes dels estudiants sense necessitat del seu consentiment. Per garantir la màxima confidencialitat de la informació, des de Protecció de Dades de la UAB es recomana identificar els estudiants exclusivament amb el NIU. A més, es recomana […]