Què vol dir el principi de minimització? Com s’aplica quan cedim dades a terceres persones?

El principi de minimització significa que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de dades personals excessives o inútils és una infracció del RGPD. Quan algú ens demana informació o té dret com a interessat a accedir a informació que conté dades de […]