Pot qualsevol ciutadà accedir a l’examen i a les respostes en un procés en què no ha participat?

Si la persona sol·licitant no ha participat en el procés selectiu, caldria verificar si pot tenir la condició de persona interessada en els termes de la Llei 39/2015 (si tenen drets que puguin resultar afectats). Si no ho és, només podrà accedir a la informació a través de l’exercici del dret d’accés a la informació […]