L’objectiu d’aquest repositori de recursos d’aprenentatge és facilitar la lliure difusió del coneixement i fomentar l’aprenentatge dels empleats públics fora de les aules.

Hi trobareu els continguts en vídeo del “Diàleg amb Miquel Àngel Blanes sobre la transparència a la UAB” i els materials de consulta dels cursos que es duen a terme a l’Aula Virtual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya actualitzats periòdicament i disponibles en formats diversos.

Aquests recursos es poden utilitzar  lliurement, citant els autors i respectant les condicions particulars de la llicència Creative commons prevista en cada cas.

Transparència i accés a la informació pública:

Diàleg amb Miquel Àngel Blanes sobre la transparència a la UAB

Recursos formatius oberts de l’EAPC

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública (amb qüestionaris d’autoavaluació)

Autors dels continguts (2015): Santi Farré i Carles San José.

Revisió a partir del 2022 a càrrec d’Òliver Garcia Muñoz.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació Contínua Professionalitzadora (EAPC).

La imatge de la portada és d’Eva Gea Santiago (núvol d’etiquetes sobre transparència).

 

Transparència i accés a la informació

Autor dels materials: Carles San José Revisors: Carles San José i Oriol València

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació Contínua Professionalitzadora. EAPC.

La imatge de portada és de Geralt, publicada a Pixabay.

 

MOOC Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri

Autor: Carles San José

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l’elaboració dels vídeos el 2018 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, EAPC.

La imatge de la portada és de Sergey Gricanov i s’ha obtingut a Pixabay.