Pot accedir qualsevol persona a les actes dels òrgans col·legiats de la Universitat?

Les actes dels òrgans de la Universitat tenen la consideració d’informació pública, d’acord amb la Llei de Transparència. Per tant, qualsevol persona, en exercici del dret d’accés a la informació pública, pot demanar actes dels òrgans de la UAB. Si les actes contenen dades de caràcter personal, caldrà aplicar les prescripcions de la Llei de […]