La UAB ha creat el Portal de Transparència que dóna compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

La UAB pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l’objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l’ús que se’ls dóna.

Amb la mateixa filosofia, es crea aquest espai de “Transparència: Preguntes més freqüents” per tal de donar suport a les unitats directives responsables dels diferents àmbits d’informació pública, la xarxa d’interlocutors responsables de la informació pública atribuïda per la unitat directiva corresponent, les unitats directives que col·laboraran en la publicació i activa i resolució de peticions de dret d’accés, a les i els administradors de centre responsables de la informació de caràcter territorial, així com a conscienciar i informar a la comunitat universitària en:

 • Conèixer les obligacions que implica la legislació de transparència i d’accés a la informació pública
 • Identificar quina informació s’ha de fer pública i com fer-ho
 • Conèixer els elements essencials a tenir en compte en la ponderació dels diferents drets i interessos en joc
 • Aprendre com s’ha d’atendre una sol·licitud d’accés a la informació pública
 • Conèixer els mecanismes de garantia de la transparència

Què ofereix aquest web?

Té com a objectiu proporcionar-vos informació sobre els criteris a seguir per complir amb els deures de publicitat activa i del dret d’accés a la informació pública a la Universitat Autònoma de Barcelona, i oferir-vos atenció personalitzada que respongui a les necessitats derivades del compliment de les vostres responsabilitats i obligacions legals en les tasques que porteu a terme a la universitat.

El suport és ofert per diferents àmbits de la universitat :

 • Organització institucional: Gerència
 • Docència: Vicegerència d’Ordenació Acadèmica
 • Recerca i Transferència: Vicegerència de Recerca
 • Recursos humans: Vicegerència de Persones
 • Informació econòmica: Vicegerència d’Economia
 • Contractació pública: Vicegerència d’Economia
 • Bon govern i participació: Gabinet del Rectorat
 • Dret d’accés a la informació pública: Gerència

A qui s’adreça?

Als membres de la comunitat universitària de la UAB, preferentment als responsables d’unitats directives, la xarxa d’interlocutors responsables de la informació pública atribuïda per la unitat directiva corresponent, les i els administradors de centre responsables de la informació de caràcter territorial, així com al personal docent i investigador i investigadors en formació (PDI) i  al personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB.

Com trobar la informació?

Per cercar informació de diferents temàtiques relacionades amb la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública, teniu 3 maneres de fer-ho:

 • Podeu començar per cercar, en català, les paraules que defineixen la vostra pregunta directament a la casella de cerca.
 • També podeu navegar per les carpetes temàtiques de la pàgina principal.