Quin tractament es pot fer amb dades reals que apareguin en vídeos elaborats com a contingut d’un curs de formació o que identifiquin proveïdors i la seva facturació?

La legislació sobre protecció de dades només s’aplica a les persones físiques. En tot cas, i pel que fa a la possible publicació o difusió d’aquesta informació, caldrà tenir en compte els possibles compromisos de confidencialitat acordats entre el proveïdor i la UAB.