La identificació està permesa en tractar-se de dades identificatives referides a l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’administració.

A més, la identificació és necessària perquè les persones interessades puguin exercir el mecanisme de la recusació, si escau.