On puc consultar la informació econòmica de la UAB?

Pots consultar les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Informació econòmica