Quan un jutjat demana a l’administració un expedient amb motiu d’un procés judicial, l’administració ha de remetre l’expedient complet, incloses dades personals de qualsevol categoria?

Quan el jutjat o tribunal contenciós reclama l’expedient administratiu, hi ha una obligació legal de remetre l’expedient amb les dades personals que hi consten. Estaríem davant d’un tractament de dades que es fa en compliment d’una obligació legal, i per tant seria legítim (art. 6 del RGPD). Cal enviar tota la documentació que consta a […]