L’accés de qualsevol persona a les notes d’estudiants pot donar-se tant per l’exercici del dret d’accés a la informació pública com en el cas que el sol·licitant acrediti un interès legítim en un procediment concret.