Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

Què vol dir el principi de minimització? Com s’aplica quan cedim dades a terceres persones?

El principi de minimització significa que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de dades personals excessives o inútils és una infracció del RGPD. Quan algú ens demana informació o té dret com a interessat a accedir a informació que conté dades de […]