Quin contingut ha de tenir la publicació de les relacions de llocs de treball?

L’article 9.1.d) de la Llei de Transparència obliga a publicar al portal la relació de llocs de treball RLT del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de l’esmentada relació. La informació que recull l’RLT es refereix als llocs […]