L’Associació Universitària de Professorat de Didàctica de les Ciències Socials (AUPDCS), juntament amb les àrees de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Complutense de Madrid i de la Universitat Autònoma de Madrid, organitzen el XXXIII Simposi Internacional de Didàctica de les Ciències Socials.

Madrid recull l’aportació de simposis anteriors i proposa debatre i reflexionar sobre quins paradigmes, finalitats, continguts, valors i pràctiques metodològiques ha d’encaminar-se la Didàctica de les Ciències Socials. El tema del Simposi està orientat a construir cultures democràtiques i ciutadanes crítiques, globals, inclusives, equitatives i igualitàries, en les quals les memòries col·lectives, les accions socials i participatives, així com les cultures de pau, tinguin un paper essencial, i generin vincles entre les ciutadanes per afavorir la seva cohesió.

Considerem que aquesta convocatòria és una magnífica oportunitat per incidir sobre qüestions que formen part de les agendes de tots els països democràtics: el coneixement i la visió crítica de l’ensenyament-aprenentatge de la geografia, de la història i d’altres ciències socials, els grups i les persones que han quedat al marge de l’eix normatiu, tradicional i eurocèntric, la memòria o memòries democràtica(es) que cohesionen les societats, el respecte pels drets humans i pel medi ambient, la perspectiva de gènere i l’ètica dels cures, la visió crítica de la llengua i la comunicació, el coneixement de les institucions i dels valors cívics, el patrimoni cultural, artístic, històric i natural, entre d’altres.

Compartir esta página