Pots consultar els documents estratègics de la Universitat així com els principals indicadors i rànquings i les memòries de la UAB a: Portal de transparència, apartat Publicitat activa > Organització institucional