Com s’ha de fer arribar la informació pública a les persones?

Perquè les persones puguin accedir de manera fàcil a la informació publica, aquesta s’ha de fer pública d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable, mitjançant el Portal de Transparència, tal com s’estableix a l’article 5 de la llei 19/2014. A més a més, a l’article 6. 1 de l’esmentada llei es determina que la […]

Pot accedir qualsevol persona a les actes dels òrgans col·legiats de la Universitat?

Les actes dels òrgans de la Universitat tenen la consideració d’informació pública, d’acord amb la Llei de Transparència. Per tant, qualsevol persona, en exercici del dret d’accés a la informació pública, pot demanar actes dels òrgans de la UAB. Si les actes contenen dades de caràcter personal, caldrà aplicar les prescripcions de la Llei de […]

Quins criteris ha de complir una enquesta perquè sigui anònima?

Perquè una enquesta sigui realment anònima ha de ser impossible identificar el participant o, almenys, no s’ha de poder relacionar el participant amb les respostes concretes donades. En alguns casos es demana el NIU o alguna altra dada identificativa per comprovar que la persona no respon l’enquesta més d’una vegada. En aquesta casos, tot i […]