Peter Seixas ha estat un referent en la didàctica de la història, la seva recerca examina com les persones, tant nens com adults, desenvolupen i revisen la seva comprensió del passat, com s’utilitza la història per guiar i justificar les decisions preses en el present i com els individus i els grups conmemoren l’heroisme del passat i entenen amb injustícia històrica. La investigació d’aquestes i qüestions relacionades contribueix a la teorització de la consciència històrica i té implicacions importants per al disseny de l’educació de la història a escoles, museus i llocs històrics. Descansi en Pau.

Compartir esta página