GEDICS presenta quatre comunicacions en el marc del V Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, que es va celebrar la setmana passada a Lima (Perú). Les comunicacions presenten els primers resultats de la recerca ‘PID2019-107383RB-I00. Educación para el futuro y esperanza en la democracia. Repensar la enseñanza de las ciencias sociales en tiempos de cambio‘ liderada pel Dr. Antoni Santisteban. Els eixos sobre els quals van girar les comunicacions son la literacitat crítica digital , l’educació per al futur, l’educació democràtica i la ciutadania global.

Compartir esta página