Si la persona sol·licitant no ha participat en el procés selectiu, caldria verificar si pot tenir la condició de persona interessada en els termes de la Llei 39/2015 (si tenen drets que puguin resultar afectats). Si no ho és, només podrà accedir a la informació a través de l’exercici del dret d’accés a la informació pública de la LTAIPBG.