La persona nomenada té la condició d’interessada en el procediment i, per tant, pot accedir a la documentació de l’expedient i obtenir-ne còpia (art. 4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).