La transparència és un principi d’actuació de l’Administració pública en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant l’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa), com l’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació).