Per accedir a la informació relativa a un expedient, la persona ha d’acreditar de manera fefaent la seva identitat. Per tant, no s’hauria de donar informació per telèfon si no es té constància inequívoca de la seva identitat. Si, malgrat tot, es considera necessari donar la informació per telèfon, caldria, en tot cas, creuar més informació de qui truca per assegurar-se sense cap dubte que es tracta de la persona titular de les dades personals.