L’exigència de qualsevol mitjà que permeti la identificació només estaria justificada per als tràmits en què cal acreditar la identitat de la persona interessada.