En l’organigrama a publicar cal fer constar la informació que exigeix la Llei 19/2014, entre la qual no figura la fotografia, de manera que aquí cada persona podria decidir si la publica o no. Així doncs, si no ho consent (no serveix el consentiment tàcit), no es podria publicar.