Pots consultar les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Informació econòmica