Pots consultar totes les xifres i informacions relatives al personal que desenvolupa la seva activitat professional a la UAB, ja sigui Personal d’Administració i Serveis com Personal Docent i Investigador a: Portal de transparència a l’apartat Publicitat activa > Persones