El principi de minimització significa que només s’han de tractar aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de dades personals excessives o inútils és una infracció del RGPD.

Quan algú ens demana informació o té dret com a interessat a accedir a informació que conté dades de caràcter personal, haurem de facilitar només aquelles dades que siguin necessàries a les finalitats per a les quals se’ns ha demanat la informació, i sempre que la cessió de dades estigui permesa pel RGPD.

Qualsevol persona o entitat que rebi dades personals de la universitat està obligada a tractar aquestes dades d’acord amb les exigències de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.