Quan es tracta d’actes institucionals que tenen lloc en el Campus, el tractament de les imatges de persones no necessita el seu consentiment, sempre que la imatge aparegui de manera accessòria.