L’accés a informació pública que contingui dades personals referides a infraccions o sancions administratives o penals ha de ser denegada excepte en el cas que el sol·licitant aporti, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa d’haver obtingut el consentiment explícit de la persona afectada (art. 23 LTAIPBG).