Quan l’administració ha de publicar resolucions o actes administratius que continguin dades de caràcter personal, ha de complir els principis del tractament, específicament en aquests casos, el principi de finalitat, de minimització i de limitació del termini de conservació de les dades.

L’accés universal a la informació és inevitable per compliment d’obligació legal, tant pel que fa a la Llei de transparència com del RGPD.

En compliment del principi de limitació del termini de conservació de les dades, caldrà estar atent i despenjar el document quan ja s’hagi complert la finalitat.

Pel que fa als sistemes d’indexació dels cercadors, el dret a l’oblit regulat en el RGPD obliga la universitat a contactar amb el titular del cercador perquè desindexi la informació.