Es necessita el consentiment de l’alumnat de la Universitat per fer-li arribar notificacions?

L’article 14.2.a de la Llei 39/2015 relaciona els subjectes que estan obligats a relacionar-se amb l’administració pública per mitjans electrònics, entre els que no s’inclouen les persones físiques. No obstant això, el mateix article permet que, reglamentàriament, les administracions públiques estableixin aquesta obligació per a determinats procediments o determinats col·lectius. En aquest sentit, el Reglament […]

Es pot donar als pares i mares informació acadèmica dels fills o filles majors d’edat?

Els pares i les mares que acreditin que financen els estudis tenen interès legítim en accedir a informació sobre l’expedient acadèmics dels seus fills o filles majors d’edat. En tot cas, caldrà donar-los trasllat de la sol·licitud per si tenen alguna situació particular que els permeti exercir el dret d’oposició del RGPD.  1

Quins límits hi ha a l’accés a dades personals publicades a Internet i la indexació dels cercadors?

Quan l’administració ha de publicar resolucions o actes administratius que continguin dades de caràcter personal, ha de complir els principis del tractament, específicament en aquests casos, el principi de finalitat, de minimització i de limitació del termini de conservació de les dades. L’accés universal a la informació és inevitable per compliment d’obligació legal, tant pel […]

En quines responsabilitats incorre una universitat si envia dades personals a un destinatari erroni?

L’enviament de dades personals a un destinatari erroni suposa una violació de seguretat, en els termes de l’article 4.12 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes […]